Husmår

Bekæmpelse af husmår i dit hjem

Husmåren kan gøre stor skade på dit hus, hvis den flytter ind på loft og i mure. Den gnaver og graver i isoleringen, og kan også komme til at ødelægge ledninger. Desuden larmer den meget, og gerne på de tider hvor vi mennesker vil sove.

Når der flytter en mår ind på loftet, er du sjældent i tvivl om det. Den har for vane at larme meget, og vil ofte kunne høres løbe frem og tilbage. Har måren fået unger, vil du opleve en decideret fest, når ungerne er store nok til lege med hinanden.

Selv om det kan lyde hyggeligt, så er det desværre ofte i de tidlige morgentimer, at husmåren støjer, og derfor er det sjældent velset hos husejere.

Men ud over larmen, har husmåren desværre også en vane med at ødelægge husets isolering. Og den kan også gøre skade på ledningsnetværk og elektriske installationer, med deraf risiko for brand.

Det kan derfor anbefales at bekæmpe husmåren, når den kommer ind i dit hjem eller i dit sommerhus.

Sådan undgår du husmår på loftet

Der er flere ting du kan gøre for a forebygge og undgå husmår i dit hus. Det gælder bl.a. om at forhindre dens adgang til boligen. Herunder får du en række råd til at undgå husmår i dit hus.

1) Afspær mårens mulige indgange
Husmåren kræver ikke meget plads, for at kunne komme ind i dit hus. Som tommelfingerregel, kan man sige at den bare skal bruge et hul på størrelse med et hønseæg. 

Du skal derfor lede dit hus og tag igennem for huller og sprækker. Kig ved gavle, skotrender, tagsten og ventilationskanaler, som er nogle af de mest typiske indgangssteder. Finder du huller og sprækker, skal du sætte trådnet eller hønsenet for, så måren ikke kan komme forbi, eller gnave sig igennem.

Slip af med husmåren

Har du først fået besøg af en husmår, skal du bekæmpe den hurtigst muligt, inden den når at gøre skade. Der er flere måder, som du kan bruge til at skræmme måren væk, så du undgår at skulle bruge fælder. Herunder får du en række råd til at slippe af med husmåren.

1) Skræm husmåren væk med lugte
Der findes en række lugte, som måren ikke bryder sig om, og kan bevirke at den søger væk. Det er bl.a. hjortetakolie, naftalin og paradiklorbenzol. Prøv at sætte skåle med en eller flere af disse op på loftet, og se om det skulle få den skræmt væk.

Mølkugler kan også bruges, da måren også kan få nok af lugtene fra disse.

2) Svar igen på larmen
Når måren begynder at larme og buldre rundt, kan du svare igen på larmen. Bank hårdt op på loftet, eller gå op på loftet, tænd lys og larm. Du kan måske også sætte en radio derop, som du kan aktivere med en stikkontakt nedefra.

Forlader du dit hus i dagtimerne, kan du også lade en radio spille op til dans på loftet. Derved kan du stresse måren, så den forhåbentligt fortrækker, og bliver væk.

3) Brug en mårfælde
Du kan også vælge at prøve at fange måren med en fælde. Anskaf dig en mårfælde i dit lokale byggemarked, i jagtforretninger eller køb en på nettet.

Fælden kan opsættes der hvor måren vil opholde sig, typisk dit loft. Er der synlige tegn på at måren holder til et bestemt sted på loftet, så sørg for at sætte mårfælden der. Du kan også stille fælden udendørs ved et buskads i nærheden af dit hus. 

Fælden skal “lades” med noget lokkemad. Her er et hønseæg typisk noget af det mest effektive. Lav et lille hul i ægget, så det udskiller mere duft. Sørg for at tjekke fælden et par gange om dagen, så dyret ikke lider unødig last.

Har du held med at fange måren, skal du skilles dig af med den. Her kan du vælge enten at sætte den ud igen, eller få den aflivet. Vil du udsætte den, skal du køre langt væk fra dit hjem, før du kan lukke den ud ved en skov. Gør du det for tæt på, vil måren kunne finde hjem igen.

Skal måren aflives, skal du nok have professionel hjælp. Enten af en jæger eller en dyrlæge. De har den fornødne ekspertise og tilladelse til at aflive en husmår.

4) Hold øje med om måren har unger
Når du fanger måren, skal du være opmærksom på om der er unger også. Disse skal også indfanges, så de ikke lades alene tilbage.

5) Få skadedyrsbekæmper til at fange måren
Har du ikke selv held med at slippe af med måren, kan du søge hjælp hos en professionel skadedyrsbekæmper. De har den fornødne ekspertise til at indfange måren, og rådgive dig om forebyggelse af nye mårbesøg.

6) Når husmåren er væk, skal der forebygges
Lige så snart du er sluppet af med husmåren, skal du skynde dig at forebygge at den, eller en anden, kommer ind igen. Se i starten af denne artikel, hvordan du undgår mår på loftet.