Skadedyrsbekæmpelse

Hveps Musen er et skadedyr i hjemmet Røde myrer


Skadedyr er et begreb som anvendes om de dyr, som kan volde skade på dit hus og din have. Det kan være nødvendigt med skadedyrsbekæmpelse, så du undgår at de når at gøre stor skade på din ejendom.

Skadedyr er noget de fleste mennesker kommer til at opleve på et tidspunkt i deres liv. Det er næsten uundgåeligt, når vi bor side om side med dyr, insekter og fugle. Nogle skadedyr kræver at du bekæmper straks, mens andre er mere til gene, end at de gør egentligt skade.

Hvad er et skadedyr?

Et skadedyr, er et dyr som kan forvolde skade på din ejendom. Det vil typisk være både udvendigt og indvendigt i din bolig. Men det kan også være skadedyr som holder til udenfor, og ødelægger eller skæmmer din have.

Skal skadedyrene bekæmpes?

Det er værd at huske på at de fleste skadedyr er naturligt forekommende dyr, som hører til i naturen. Det vil derfor oftest være at foretrække at slippe af med dyrene uden at gøre dem skade. Men det kan ikke altid lade sig gøre, og enkelte invasive arter, kan det være bedst for natur og fauna, at undgå helt.

I hvert tilfælde er det op til dig selv, at afgøre hvor slemt et skadestilfælde er, og hvordan du vil bekæmpe skadedyret.

Indendørs skadedyrsbekæmpelse

Der findes en lang række dyr, som kan forvolde skade på dit hus. Nogle holder sig i det mere skjulte, mens andre ikke efterlader tvivl om at de er der. Når det kommer til skadedyr indendørs, så kan det hurtigt blive mere alvorligt, og skadedyrsbekæmpelse er derfor ofte nødvendigt. Eks. hvis det er skadedyr som udgør en smittekilde i form af sygdomme mv.

Skadedyr der optræder indendørs er bl.a. mus, rotter, mår, hvepse, kakerlakker, borebiller, myrer mfl.

Skadedyrsbekæmpelse i haven

Der findes en række skadedyr, som kan volde skade på have, køkkenhave, planter, træer og drivhus. Det kan både være dyr der går i afgrøder, eller forvolder mere kosmetisk skade. Af udendørs skadedyr kan bl.a. nævmes muldvarp, mosegris, hvepse, spindemider, skjoldlus mfl.

Skadedyrsbekæmpelse starter med forebyggelse

En stor del af det at undgå skadedyr, er at forebygge at dyrene overhovedet kommer ind i hus og have. Nogle er mere svære at undgå end andre, men fælles er dog, at du næsten sætid vil kunne tage visse forholdsregler, og derved minimere risikoen og dermed eventuelle skader.

På denne hjemmeside vil du under de enkelte dyrearter, kunne læse om forskellige metoder til at forebygge den enkelte arts skadesvolden.

Professionel skadedyrsbekæmpelse

I Danmark findes der en lang række firmaer, som tilbyder professionel skadedyrsbekæmpelse. Nogle er specialiserede i forskellige arter, men ofte vil en professionel skadedyrsbekæmper, kunne hjælpe eller rådgive dig om de fleste typer skadedyr herhjemme.